Powtórzenie: 20-lecie międzywojenne

Ten test zawiera pytania dotyczące postaw filozoficznych XX lecia międzywojennego.

Język polski, Ogólny.

Kto jest twórcą teori psychoanalizy?
Z.Freud
Kto jest twórcą faszyzmu?
Mussolini
Kto jest twórcą zasady nieoznaczoności?
Heisenberg
Kto jest twórcą teorii względności?
Einstein
Kto jest twórcą behawioryzmu?
J.Watson
"Kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi artefaktami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji. Jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce."

Podaj nazwę kierunku psychologicznego o którym mówi powyższa definicja
behawioryzm
"Zbiór teorii dotyczących struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych." to:
psychoanaliza
"Przekonanie o zbliżającej się katastrofie, zgładzie świata, upadku kultury europejskiej." to:
katastrofizm

Sprawdź proponowane testy powiązane z "20-lecie międzywojenne".

XX-lecie międzywojenne

XX-lecie międzywojenne
Język polski, Matura
9
12

XX-lecie miedzywojenne test

Język polski, Gimnazjum
4