20-lecie międzywojenne, fiszki z języka polskiego

Ten test zawiera pytania dotyczące postaw filozoficznych XX lecia międzywojennego.

Fiszki, Język polski, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest twórcą teorii względności?
Heisenberg
Caligari
Einstein
Kto jest twórcą teorii względności?
Heisenberg
Caligari
Einstein
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest twórcą behawioryzmu?
A.Camus
J.Watson
Z.Freud
Kto jest twórcą behawioryzmu?
A.Camus
J.Watson
Z.Freud
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest twórcą zasady nieoznaczoności?
Heisenberg
Einstein
dr. Caligari
Kto jest twórcą zasady nieoznaczoności?
Heisenberg
Einstein
dr. Caligari
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest twórcą teori psychoanalizy?
2A.Camus
Z.Freud
J.Watson
Kto jest twórcą teori psychoanalizy?
2A.Camus
Z.Freud
J.Watson
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
"Przekonanie o zbliżającej się katastrofie, zgładzie świata, upadku kultury europejskiej." to:
katastrofizm
falsyfikacjonizm
postindustrializm
"Przekonanie o zbliżającej się katastrofie, zgładzie świata, upadku kultury europejskiej." to:
katastrofizm
falsyfikacjonizm
postindustrializm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
"Kierunek ten nie neguje występowania zjawisk psychicznych, twierdzi, że są one swoistymi, ubocznymi artefaktami działania mózgu, których nie da się skutecznie badać metodami naukowymi, gdyż są one niedostępne obserwacji. Jeśli psychologia ma być rzetelną nauką, musi się ograniczyć do mierzalnych, jasno zdefiniowanych eksperymentów, w których ludzi poddaje się działaniu określonych bodźców i obserwuje się ich określone reakcje na te bodźce."

Podaj nazwę kierunku psychologicznego o którym mówi powyższa definicja
behawioryzm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto jest twórcą faszyzmu?
Hitler
Stalin
Einstein
Mussolini
Kto jest twórcą faszyzmu?
Hitler
Stalin
Einstein
Mussolini
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
"Zbiór teorii dotyczących struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych." to:
psychoanaliza
psychodiagnoza
konformizm
"Zbiór teorii dotyczących struktury psychiki człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych." to:
psychoanaliza
psychodiagnoza
konformizm