Rodzaje tlenków, test z odpowiedziami

Test z chemii z odpowiedziami. Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.

Test z odpowiedziami

W tym trybie możesz odpowiadać na pytania lub sprawdzać na bieżąco jaka jest prawidłowa odpowiedź. Jest to idealny tryb jeśli chcesz się zapoznać z pytaniami zawartymi w teście.