Nauka: Rodzaje tlenków

Test z chemii z odpowiedziami. Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.

REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Powtórzenia lub Fiszek.