Test z odpowiedziami

Układ moczowy człowieka

Pytanie 1
W skład układu moczowego wchodzą:
Pytanie 2
Wybierz prawidłowy zestaw:
Pytanie 3
Co to jest torebka Bowmana ?
Pytanie 4
Choroba ta polega na tworzeniu się kamieni w drogach moczowych.O jakiej chorobie mowa?(podaj pełną nazwę)
Pytanie 5
Krew przepływająca przez nerki ulega filtracji odbywającej się w dwóch etapach.Jakich?
Dalej
Pozostała 1 strona