Fiszki

ajzdeeee

Test w formie fiszek ss
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 1589 razy
Kolejka priorytetowa
Umożliwia usuwanie wyłącznie elementów o największej wartości klucza
Pozwala na przeprowadzenie operacji wstawiania i wyjmowania elementu
To struktura danych zawierająca elementy z kluczami
Leniwa posiada algorytmy usuwania elementu charakteryzujące się większą złożonością obliczeniową niż analogiczne algorytmy w przypadku kolejki nadgorliwej
Pozwala na przeprowadzenie operacji wstawiania i wyjmowania elementu
To struktura danych zawierająca elementy z kluczami
Leniwa posiada algorytmy usuwania elementu charakteryzujące się większą złożonością obliczeniową niż analogiczne algorytmy w przypadku kolejki nadgorliwej
Kolejka FIFO
To typ danych
Zaimplementowana w postaci tablicy nigdy się nie przepełni
Zawiera operacje: umieszczania i usuwania elementów w dowolnej kolejności
To abstrakcyjny typ danych
To typ danych
To abstrakcyjny typ danych
W bieżącym ćwiczeniu AISDE w przykładowych kodach źródłowych programu
Wykorzystywane jest dziedziczenie dwubazowe
Klasy dwubazowe nie muszą być zapisywane w plikach nagłówkowych
Wszystkie klasy szablonowe mogłyby być zapisane w plikach * .c
Wykorzystywane są szablony klas
Wykorzystywane jest dziedziczenie dwubazowe
Wykorzystywane są szablony klas
Kolejka priorytetowa
Nie umożliwia wstawiania elementu w dowolnie wybrane miejsce
Umożliwia usuwanie elementu o największej/najmniejszej wartości klucza
Kolejka nadgorliwa posiada algorytmy usuwania elementu charakteryzujące się większą złożonością obliczeniową niż analogiczne algorytmy w przypadku kolejki leniwej
Kolejka priorytetowa umożliwia usuwanie dowolnego elementu
Nie umożliwia wstawiania elementu w dowolnie wybrane miejsce
Umożliwia usuwanie elementu o największej/najmniejszej wartości klucza
Kolejka priorytetowa (kolejne)
Wstawianie nowego elementu do kolejki priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca polega na wstawieniu elementu u dołu kopca i przywróceniu jego struktury poczynając od dołu
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
Usunięcie elementu maksymalnego w kolejce priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca wymaga zamiany elementu największego (wierzchołek kopca) z ostatnim (jednym z najmniejszych), zmniejszeniu rozmiaru kopca o 1 i przywróceniu jego struktury od góry
Implementacja kolejki priorytetowej na strukturze kopca jest możliwa
Wstawianie nowego elementu do kolejki priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca polega na wstawieniu elementu u dołu kopca i przywróceniu jego struktury poczynając od dołu
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
Usunięcie elementu maksymalnego w kolejce priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca wymaga zamiany elementu największego (wierzchołek kopca) z ostatnim (jednym z najmniejszych), zmniejszeniu rozmiaru kopca o 1 i przywróceniu jego struktury od góry
Implementacja kolejki priorytetowej na strukturze kopca jest możliwa
Kolejka FIFO
Zaimplementowana w postaci tablicy nigdy się nie zapełni
To typ danych
Zawiera poprawki umieszczania i usuwania elementów w dowolnej kolejności
To abstrakcyjny typ danych
To typ danych
To abstrakcyjny typ danych
Kolejka priorytetowa
Umożliwia usuwanie dowolnego elementu
Nadgorliwa posiada algorytmy usuwania elementu charakteryzujące się większą złożonością obliczeniową niż analogiczne algorytmy w przypadku kolejki leniwej
Umożliwia usuwanie elementu o największej/najmniejszej wartości klucza
Nie umożliwia wstawiania elementu w dowolnie wybrane miejsce
Umożliwia usuwanie elementu o największej/najmniejszej wartości klucza
Nie umożliwia wstawiania elementu w dowolnie wybrane miejsce
Kolejka FIFO
Zaimplementowana w postaci listy nigdy się nie zapełni
Umożliwia usuwanie wyłącznie najstarszego elementu
Może być zaimplementowana w postaci listy lub tablicy
To abstrakcyjny typ danych
Zaimplementowana w postaci listy nigdy się nie zapełni
Umożliwia usuwanie wyłącznie najstarszego elementu
Może być zaimplementowana w postaci listy lub tablicy
To abstrakcyjny typ danych
W bieżącym ćwiczeniu AISDE w przykładowych kodach źródłowych programu
Wykorzystywane są tablice dynamiczne
Klasy szablonowe nie muszą być zapisywane w plikach nagłówkowych
Wykorzystywane jest wielodziedziczenie
Nie jest wykorzystywane dziedziczenie dwubazowe
Wykorzystywane są tablice dynamiczne
Wykorzystywane jest wielodziedziczenie

Powiązane tematy

Inne tryby