Pytania i odpowiedzi

ajzdeeee

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. ss
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 1544 razy
Pytanie 1
Kolejka priorytetowa
Leniwa posiada algorytmy usuwania elementu charakteryzujące się większą złożonością obliczeniową niż analogiczne algorytmy w przypadku kolejki nadgorliwej
To struktura danych zawierająca elementy z kluczami
Pozwala na przeprowadzenie operacji wstawiania i wyjmowania elementu
Pytanie 2
Kolejka FIFO
To abstrakcyjny typ danych
To typ danych
Pytanie 3
W bieżącym ćwiczeniu AISDE w przykładowych kodach źródłowych programu
Wykorzystywane jest dziedziczenie dwubazowe
Wykorzystywane są szablony klas
Pytanie 4
Kolejka priorytetowa
Nie umożliwia wstawiania elementu w dowolnie wybrane miejsce
Umożliwia usuwanie elementu o największej/najmniejszej wartości klucza
Pytanie 5
Kolejka priorytetowa (kolejne)
Usunięcie elementu maksymalnego w kolejce priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca wymaga zamiany elementu największego (wierzchołek kopca) z ostatnim (jednym z najmniejszych), zmniejszeniu rozmiaru kopca o 1 i przywróceniu jego struktury od góry
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
Implementacja kolejki priorytetowej na strukturze kopca jest możliwa
Wstawianie nowego elementu do kolejki priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca polega na wstawieniu elementu u dołu kopca i przywróceniu jego struktury poczynając od dołu
Pytanie 6
Kolejka FIFO
To typ danych
To abstrakcyjny typ danych
Pytanie 7
Kolejka priorytetowa
Nie umożliwia wstawiania elementu w dowolnie wybrane miejsce
Umożliwia usuwanie elementu o największej/najmniejszej wartości klucza
Pytanie 8
Kolejka FIFO
Zaimplementowana w postaci listy nigdy się nie zapełni
Umożliwia usuwanie wyłącznie najstarszego elementu
Może być zaimplementowana w postaci listy lub tablicy
To abstrakcyjny typ danych
Pytanie 9
W bieżącym ćwiczeniu AISDE w przykładowych kodach źródłowych programu
Wykorzystywane jest wielodziedziczenie
Wykorzystywane są tablice dynamiczne

Powiązane tematy