ajzdeeee

ss

Informatyka, powtórzenie. 9 pytań.

Kolejka priorytetowa
Pozwala na przeprowadzenie operacji wstawiania i wyjmowania elementu
To struktura danych zawierająca elementy z kluczami
Leniwa posiada algorytmy usuwania elementu charakteryzujące się większą złożonością obliczeniową niż analogiczne algorytmy w przypadku kolejki nadgorliwej
Kolejka FIFO
To abstrakcyjny typ danych
To typ danych
W bieżącym ćwiczeniu AISDE w przykładowych kodach źródłowych programu
Wykorzystywane są szablony klas
Wykorzystywane jest dziedziczenie dwubazowe
Kolejka priorytetowa
Umożliwia usuwanie elementu o największej/najmniejszej wartości klucza
Nie umożliwia wstawiania elementu w dowolnie wybrane miejsce
Kolejka priorytetowa (kolejne)
Wstawianie nowego elementu do kolejki priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca polega na wstawieniu elementu u dołu kopca i przywróceniu jego struktury poczynając od dołu
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
Usunięcie elementu maksymalnego w kolejce priorytetowej zaimplementowanej na strukturze kopca wymaga zamiany elementu największego (wierzchołek kopca) z ostatnim (jednym z najmniejszych), zmniejszeniu rozmiaru kopca o 1 i przywróceniu jego struktury od góry
Implementacja kolejki priorytetowej na strukturze kopca jest możliwa
Kolejka FIFO
To typ danych
To abstrakcyjny typ danych
Kolejka priorytetowa
Umożliwia usuwanie elementu o największej/najmniejszej wartości klucza
Nie umożliwia wstawiania elementu w dowolnie wybrane miejsce
Kolejka FIFO
Umożliwia usuwanie wyłącznie najstarszego elementu
To abstrakcyjny typ danych
Może być zaimplementowana w postaci listy lub tablicy
Zaimplementowana w postaci listy nigdy się nie zapełni
W bieżącym ćwiczeniu AISDE w przykładowych kodach źródłowych programu
Wykorzystywane są tablice dynamiczne
Wykorzystywane jest wielodziedziczenie

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.