Fiszki

Ideologie

Pytanie 1
Twórca pierwszej doktryny liberalnej
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Liberalizm: wizja człowieka
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Filozof austriacki, autor książki "Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie"
Podaj imię i nazwisko
Pokaż odpowiedź
Picture 2
Pytanie 4
Myśliciele liberalni
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Skrajny nurt liberalizmu
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Jeden z głównych twórców konserwartzmu
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Konserwatyzm: wizja państwa
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990
Podaj imię i nazwisko
Pokaż odpowiedź
Picture 7
Pytanie 9
Z jakim ugrupowaniem związani byli: Michał Bobrzyński, Józef Szujski i Stanisław Tarnowski?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Data roczna rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Tytuł encykliki Leona XIII, w której papież skrytykował zarówno ustrój socjalistyczny, jak i liberalny
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
Politycy Chadeccy
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Jesto to logo ...
Pokaż odpowiedź
Picture 12
Pytanie 14
Socjaldemokracja: wizja gospodarki
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Zwolennicy budowy socjalizmu wskutek ewolucji i demokratycznego przejęcia władzy przez proletariat
Pokaż odpowiedź
Pytanie 16
Były premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1997-2007) i były przywódca Partii Pracy (w latach 1994-2007). Podaj imię i nazwisko
Pokaż odpowiedź
Pytanie 17
Teoretyk komunizmu, twórca i pierwszy przywódca komunistycznych Chin, autor "Czerwonej książeczki". Podaj imię i nazwisko
Pokaż odpowiedź
Pytanie 18
Według komunizmu ustrój państwa powinien się opierać na zasadzie ...
Pokaż odpowiedź
Pytanie 19
Ideologia propagująca kult ziemi i szcunek dla przyrody
Pokaż odpowiedź
Pytanie 20
Jest to symbol ...
Pokaż odpowiedź
Picture 19
Pytanie 21
Za prekursora islamizmu uchodzi
Pokaż odpowiedź
Pytanie 22
Prawo regulujące wszystkie aspekty życia społecznego i prywatnego wyznawców islamu
Pokaż odpowiedź
Pytanie 23
Z jaką ideologią związana jest ta postać?
Pokaż odpowiedź
Picture 22
Pytanie 24
Ideolodzy nowej lewicy
Pokaż odpowiedź
Pytanie 25
Które z założeń nie pasują do nauki społecznej Kościoła?
Pokaż odpowiedź