Fiszki: Ewangelia wg św. Łukasza

Strona 1

Do kogo bezpośrednio adresowana jest ta Ewangelia?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywał się ojciec Jana Chrzciciela?
Pokaż odpowiedź
Z czyjego oddziału był Zachariasz?
Pokaż odpowiedź
Z czyjego rodu była Elżbieta?
Pokaż odpowiedź
Jakimi słowami anioł powitał Zachariasza?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywał się anioł, który zwiastował narodzenie Jana?
Pokaż odpowiedź
Ile miesięcy ukrywała ciążę Elżbieta?
Pokaż odpowiedź
W którym miesiącu ciąży Elżbiety zostało zwiastowane narodzenie Jezusa?
Pokaż odpowiedź
Jakimi słowami anioł przywitał Maryję?
Pokaż odpowiedź
Jakimi słowami Elżbieta powitała Maryję?
Pokaż odpowiedź
Jakimi słowami zaczyna się "Magnificat"?
Pokaż odpowiedź
Ile miesięcy Maryja pozostała u Elżbiety?
Pokaż odpowiedź
Którego dnia rodzice przyszli obrzezać Jana?
Pokaż odpowiedź
Jakimi słowami zaczyna się pochwalny hymn Zachariasza po obrzezaniu Jana?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywał się wielkorządca Syrii gdy urodził się Jezus?
Pokaż odpowiedź
Ile wynosiła 'ofiara ubogich'?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywał się starzec który wyczekiwał przyjścia Mesjasza?
Pokaż odpowiedź
Jakimi słowami zaczął swą mowę Symeon po zobaczeniu Jezusa?
Pokaż odpowiedź
Czyją córką była prorokini Anna?
Pokaż odpowiedź
Z jakie pokolenia była prorokini Anna?
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: