Fiszki

Antyczna Grecja - 101 Pytań

Test w formie fiszek Starożytna Grecja - bez religii i dorobku kulturalnego (tematy te pojawią się osobno). Macedonia również w osobnym teście. Tu również mały chaos, testy te przygotowywuję przede wszystkim tak dla samej siebie :)
Ilość pytań: 103 Rozwiązywany: 10549 razy
Twórca ustroju Sparty i reform przeprowadoznych w IX w. jest:
Likurg
Pełnoprawni obywatele Sparty zjamujący się doskonaleniem sztuk wlaki to:
Spartanie
Ludność Sparty nieposiadająca pełni praw obywatelskich, zjamująca się rzemiosłem handlem, żeglugą to:
Periojkowie
Niewolnicy państwowi niemający żadnych praw, których obowiązkiem była uprawa ziemi to:
Heloci
W skład tego organu wchodizło 2 królów i 28 Spartan (powyżej 60 lat), podajmował najważniejsze decyzje:
Geruzja
Organ władzy wykonawczej, w skłąd wchodizło 5 członków, kontrolowali administrację, królów i obyczaje:
Eforat
Organ władzy państwowej; zbierano się na agorze, głosowano krzykiem:
Zgromadzenie ludowe
Ciężkozbrojna piechota armii spartańskiej to:
hoplici
Tarcza żołnierza spartańskiego nosiła nazwę:
hoplon
Szyk, w którym walczyli Spartanie nazywał się:
falanga
Krótka, zwięzła wypowiedź (od nazwy terytorium - Lakonia)
lakoniczna
Związek miast peloponezkich pod przewodnictwem Sparty, utworozny w VI w.p.n.e w celu wspólnego prowadzenia wojny to:
symmachia
Najbardziej znany port Aten:
Pireus
Mury łączące Ateny z portem w Pireusie nosily nazwę:
długie mury
Ateńska arystokracja, "szlachetnie urodzeni" to:
Eupatrydzi
Na czele Aten stali:
archontowie
Po roku urzędowania archontowie wchodzili w skład najwyższej rady, która nosiła nazwę:
Areopag
Spisanie praw przez Drakona nastąpiło w roku:
621
Reformy Solona przeprowadzono w roku:
594
Podziału ludności Aten na 4 grupy majątkowe dokonał:
Solon