Fiszki: sądy i trybunały

Strona 1

do organów władzy sądowniczej
Pokaż odpowiedź
zasady funkcjonowania władzy sądowniczej
Pokaż odpowiedź
Jaka to zasada..?

,, Wykonywanie przez wszystkie sądy tego samego rodzaju zdań, to znaczy orzekania w imieniu państwa i własnym sumieniem'
Pokaż odpowiedź
sąd najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością
Pokaż odpowiedź
Sąd najwyższy składa się z :
Pokaż odpowiedź
Kto mianuje pierwszego prezesa
Pokaż odpowiedź
Jaka jest kadencja pierwszego prezesa
Pokaż odpowiedź
Na czyj wniosek prezydent powołuje pozostałych prezesów?
Pokaż odpowiedź
Na jakie izby się dzieli Sąd Najwyższy?
Pokaż odpowiedź
sądy powszechne są podzielone na sądy:
Pokaż odpowiedź
najniższą instancją sądu powszechnego są sądy
Pokaż odpowiedź
sądy grodzkie rozstrzegają:
Pokaż odpowiedź
sądy okręgowe rozstrzygają
Pokaż odpowiedź
Sądy administracyjne dzielą się na
Pokaż odpowiedź
Sądy wojskowe dzielą się na
Pokaż odpowiedź
Trybunał Stanu sądzi
Pokaż odpowiedź
W skład Trybunału Stanu wchodzą
Pokaż odpowiedź
Przewodniczącym Trybunału Stanu jest :
Pokaż odpowiedź
Czy wyroki Trybunału Stanu podlegają kasacji?
Pokaż odpowiedź
Trybunal Stanu sądzi :
Pokaż odpowiedź
Trybunał Konstytucyjny składa się z
Pokaż odpowiedź
Trybunał Konstytucyjny składa się z
Pokaż odpowiedź
Jaka jest kadencja Trybunału Konstytucyjnego?
Pokaż odpowiedź
Kto jest prezesa Trybunału Konstytucyjnego:
Pokaż odpowiedź
Kto może sporządzić skargę do Trybunału Konstytucyjnego:
Pokaż odpowiedź
Co może być tylko przedmiotem skargi TK?
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: