Test z Wiedzy o społeczeństwie

sądy i trybunały

Pytanie 1
do organów władzy sądowniczej
Pytanie 2
zasady funkcjonowania władzy sądowniczej
Pytanie 3
Jaka to zasada..?

,, Wykonywanie przez wszystkie sądy tego samego rodzaju zdań, to znaczy orzekania w imieniu państwa i własnym sumieniem'
Pytanie 4
sąd najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością
Pytanie 5
Sąd najwyższy składa się z :
Dalej