Pytania i odpowiedzi

sądy i trybunały

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 7705 razy
Pytanie 1
do organów władzy sądowniczej
Sąd Najwyższy, sądy powszechne , sądy szczególne, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu
Pytanie 2
zasady funkcjonowania władzy sądowniczej
niezawisłości, jednolitości, kolegialności, jawności postępowania, instancyjności
Pytanie 3
Jaka to zasada..?

,, Wykonywanie przez wszystkie sądy tego samego rodzaju zdań, to znaczy orzekania w imieniu państwa i własnym sumieniem'
niezawisłości
Pytanie 4
sąd najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością
sądów powszechnych i wojskowych
Pytanie 5
Sąd najwyższy składa się z :
pierwszego prezesa, prezesów oraz sędziów
Pytanie 6
Kto mianuje pierwszego prezesa
prezydent
Pytanie 7
Jaka jest kadencja pierwszego prezesa
6 lat
Pytanie 8
Na czyj wniosek prezydent powołuje pozostałych prezesów?
Krajowej Rady Sądownictwa
Pytanie 9
Na jakie izby się dzieli Sąd Najwyższy?
cywilną.karną,wojskową,pracy i ubezpieczeń społecznych
Pytanie 10
sądy powszechne są podzielone na sądy:
rejonowe,okręgowe, apelacyjne
Pytanie 11
najniższą instancją sądu powszechnego są sądy
rejonowe
Pytanie 12
sądy grodzkie rozstrzegają:
wykroczenia
Pytanie 13
sądy okręgowe rozstrzygają
odwołania od orzeczeń sądów rejonowych
Pytanie 14
Sądy administracyjne dzielą się na
wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny
Pytanie 15
Sądy wojskowe dzielą się na
sądy garnizonowe, sądy okręgu wojskowego
Pytanie 16
Trybunał Stanu sądzi
najwyższych urzędników
Pytanie 17
W skład Trybunału Stanu wchodzą
przewodniczący, 2 zastępców i 16 członków wybieranych przez sejm
Pytanie 18
Przewodniczącym Trybunału Stanu jest :
Prezes Sądu Najwyższego
Pytanie 19
Czy wyroki Trybunału Stanu podlegają kasacji?
nie
Pytanie 20
Trybunal Stanu sądzi :
prezydenta
członków Rady Ministrów
Prezesów Narodowego Banku Polskiego
prezesów Najwyższej Izby Kontroli
członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
posłów
senatorów
Pytanie 21
Trybunał Konstytucyjny składa się z
Pytanie 22
Trybunał Konstytucyjny składa się z
Pytanie 23
Jaka jest kadencja Trybunału Konstytucyjnego?
Pytanie 24
Kto jest prezesa Trybunału Konstytucyjnego:
Pytanie 25
Kto może sporządzić skargę do Trybunału Konstytucyjnego:
Pytanie 26
Co może być tylko przedmiotem skargi TK?

Powiązane tematy

#sądy #i #trybunały