Fiszki

Historia powszechna - najważniesze daty cz. 3

Test w formie fiszek Wybrane przeze mnie najważniesze daty z historii powszechnej
Ilość pytań: 105 Rozwiązywany: 4291 razy
Schizma wschodnia, podział chrześcijaństwa na prawosławie i katolicyzm
1054
Dyktat papieski Grzegorza VII
1075
Canossa, Henryk IV uznaje wyższość papiestwa
1077
Wyprawy krzyżowe
1096-1291
Synod w Clermont
1095
Wielka Karta Swobód
1215
Początki parlamentaryzmu angielskiego
1265
Wojna stuletnia
1337-1453
Niewola Awinońska papieży
1309-1377
Sobór w Konstancji
1414-1418
Odkrycie Ameryki przez Kolumba
1492
Podróż Magellana
1519-1522
Wystąpienie Lutra, początek reformacji
1517
Pokój w Augsburgu
1555
Edykt Nantejski
1598
Sobór Trydencki
1545-1563
Wojna trzydziestoletnia
1618-1648
Wojna siedmioletnia, Prusy uzyskują Śląsk od Austrii
1756-1563
Deklaracja Niepodległości USA
1776
Konstytucja USA
1787

Powiązane tematy

#historia #powszechna #daty #matura

Inne tryby