Fiszki

KOLOS 2019 OUN

Test w formie fiszek Pytania z 1 i 2 terminu
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 1492 razy
Zniesienie odruchu źrenic na światło, przy jednoczesnym zachowaniu widzenia może świadczyć o:
uszkodzeniu nerwu wzrokowego
uszkodzeniu jądra przywspółczulnego nerwu okoruchowego
uszkodzeniu ośrodka rzęskowo-rdzeniowego
uszkodzenia pola przedpokrywkowego
uszkodzeniu nerwu okoruchowego
uszkodzeniu jądra przywspółczulnego nerwu okoruchowego
uszkodzenia pola przedpokrywkowego
uszkodzeniu nerwu okoruchowego
Zakrzep zatoki jamistej może prowadzić do porażenia następujących nerwów:
NC V3
NC IV
NC VI
NC VII
NC III
NC IV
NC VI
NC III
Włókna przywspółczulne pochodzące z glossopharyngeal n. (nervus glossopharyngeus) zaopatrują następujące gruczoły:
labial glands (glandulae labiales)
nasal gland (glandulae nasalis)
buccal glands (glandulae buccales)
palatine gland (glandulae palatines)
posterior and lateral lingual gland (glandula lingualis posterior et lateralis)
nasal gland (glandulae nasalis)
palatine gland (glandulae palatines)
posterior and lateral lingual gland (glandula lingualis posterior et lateralis)
Oceń, czy podane cranial nerves (nervi craniales) posiadają zwoje obwodowe:
olfactory nerve (nn. olfactorii)
facial nerve (n. facialis)
oculomotor nerve (n. oculomotorius)
vagus nerve (n. vagus)
trigeminal nerve (n. trigeminalis)
facial nerve (n. facialis)
vagus nerve (n. vagus)
trigeminal nerve (n. trigeminalis)
Oznacz prawdziwość stwierdzeń dotyczących nasal cavity (cavitas nasi):
ujście nasolacrimal duct (ductus nasolacrimalis) znajduje się w obrębie inferior nasal meatus (meatus nasi inferior)
superior wall (paries superior) jest najwęższą ścianą nasal cavity (cavitas nasi)
frontal sinus (sinus frontalis) może uchodzić samodzielnie do medial nasal meatus (meatus nasi medius)
olfactory region (regio olfactoria) zajmuje u człowieka powierzchnię wszystkich małżowin nosowych
frontal sinus (sinus frontalis) może uchodzić do semilunar hiatus (hiatus semilunaris)
ujście nasolacrimal duct (ductus nasolacrimalis) znajduje się w obrębie inferior nasal meatus (meatus nasi inferior)
frontal sinus (sinus frontalis) może uchodzić samodzielnie do medial nasal meatus (meatus nasi medius)
frontal sinus (sinus frontalis) może uchodzić do semilunar hiatus (hiatus semilunaris)
Oceń, czy dana struktura przechodzi przez superior orbital fissure (fissura orbitalis superior):
optic nerve (n. opticus)
abducent nerve (n. abducens)
frontal nerve (n. frontalis)
oculomotor nerve (n. oculomotorius)
ophtalmic artery (a. ophtalmica)
abducent nerve (n. abducens)
oculomotor nerve (n. oculomotorius)
Jądro dwuznaczne:
zaopatruje mięsień bródkowo-podjęzykowy
zaopatruje mięśnie prążkowane krtani
zaopatruje mięśnie prążkowane gardła
zaopatruje mięsień poprzeczny języka
zaopatruje mięśnie prążkowane podniebienia
zaopatruje mięśnie prążkowane krtani
zaopatruje mięśnie prążkowane gardła
zaopatruje mięśnie prążkowane podniebienia
Tegmentum of pons (tegmentum pontis) zawiera:
inferior salivary nucleus (nucleus salivarius inferior)
trapezoid body (corpus trapezoideum)
medial longitudinal fasciculus (fasciculus longitudinalis medialis)
medial lemniscus (lemniscus medialis)
longitudinal pontine fibers (fibrae pontis longitudinales)
trapezoid body (corpus trapezoideum)
medial longitudinal fasciculus (fasciculus longitudinalis medialis)
medial lemniscus (lemniscus medialis)
Posterior trigemonothalamic tract (tractus trigeminothalamicus posterior):
prowadzi włókna do wzgórza strony przeciwnej
prowadzi włókna do wzgórza tej samej strony
odpowiada za przenoszenie informacji ze skóry głowy i szyi
odpowiada za przenoszenie informacji z jamy ustnej
odpowiada za przenoszenie informacji z jamy nosowej
prowadzi włókna do wzgórza tej samej strony
odpowiada za przenoszenie informacji z jamy ustnej
Pacjent, u którego doszło do jednostronnego uszkodzenia rdzenia kręgowego na poziomie C8 i Th1 będzie wykazywał:
porażenie wiotkie, zanik wewnętrznych mięśni po stronie przeciwnej
spastyczność w kończynie dolnej po tej samej stronie
objaw Babińskiego po tej samej stronie
objaw Babińskiego po stronie przeciwnej
porażenie wiotkie, zanik wewnętrznych mięśni po tej samej stronie
spastyczność w kończynie dolnej po tej samej stronie
objaw Babińskiego po tej samej stronie
porażenie wiotkie, zanik wewnętrznych mięśni po tej samej stronie
Oceń, czy wymienione układy włókien istoty białej przebiegają przez wszystkie części brainstem (truncus cerebri):
spinal lemniscus (lemniscus spinalis)
solitary tract (tractus solitarius)
pyramidal tract (tractus pyramidalis)
medial longitudinal fasciculus (fasciculus longitudinalis medialis)
medial lemniscus (lemniscus medialis)
spinal lemniscus (lemniscus spinalis)
pyramidal tract (tractus pyramidalis)
medial longitudinal fasciculus (fasciculus longitudinalis medialis)
medial lemniscus (lemniscus medialis)
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących opon mózgowo-rdzeniowych:
opona twarda mózgu dura mater of brain (dura mater cerebri) zawiera komórki kościotwórcze
zatoki opony twardej sinus of dura mater (sinus durae matris) wypełniają tzw. przestrzenie martwe w obrębie czaszki
dzeń kręgowy spinal cord (medulla spinalis) oraz mózg (brain, cerebrum) są objęte podwójną blaszką opony twardej dura mater
opona twarda dura mater luźno pokrywa otwory czaszki
zatoki opony twardej sinus of dura mater (sinus durae matris) odprowadzają wyłącznie krew z mózgowia
opona twarda mózgu dura mater of brain (dura mater cerebri) zawiera komórki kościotwórcze
zatoki opony twardej sinus of dura mater (sinus durae matris) wypełniają tzw. przestrzenie martwe w obrębie czaszki
dzeń kręgowy spinal cord (medulla spinalis) oraz mózg (brain, cerebrum) są objęte podwójną blaszką opony twardej dura mater
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących unerwienia języka:
wrażenia smakowe z brodawek liściastych przewodzi facial nerve (n. facialis)
wrażenia smakowej z brodawek liściastych przewodzi glossopharyngeal nerve (n. glossopharyngeus)
2/3 przednie języka zaopatruje czuciowo ligual nerve (n. lingualis)
wrażenia smakowe z brodawek okolonych przewodzi vagal nerve (n. vagus)
wrażenia smakowe z brodawek grzybkowatych przewodzi facial nerve (n. facialis)
wrażenia smakowej z brodawek liściastych przewodzi glossopharyngeal nerve (n. glossopharyngeus)
2/3 przednie języka zaopatruje czuciowo ligual nerve (n. lingualis)
wrażenia smakowe z brodawek grzybkowatych przewodzi facial nerve (n. facialis)
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących żył głowy i szyi:
external jugular vein (v. jugularis externa) biegnie pod superficial cervical fascia (lamina superficialis fasciae colli)
external jugular vein (v. jugularis externa) najczęściej uchodzi do subclavian vein (vena subclavia)
superior thyroid vein (vena thyroidea superior) uchodzi do external jugular vein (v. jugularis externa)
external jugular vein (v. jugularis externa) otrzymuje dopływ z retromandibular vein (vena retromandibularis)
retromandibular vein (vena retromandibularis) uchodzi do facial v. (v. facialis)
external jugular vein (v. jugularis externa) najczęściej uchodzi do subclavian vein (vena subclavia)
external jugular vein (v. jugularis externa) otrzymuje dopływ z retromandibular vein (vena retromandibularis)
retromandibular vein (vena retromandibularis) uchodzi do facial v. (v. facialis)
Wskaż zdania prawidłowe dotyczące tętnic oponowych:
posterior meningeal a. (a. meningea posterior) jest gałęzią ascending pharyngeal a. (a. pharyngea ascendens)
middle meningeal a. (a. meningea media) jest gałęzią maxillar a. (a. maxillaris)
anterior meningeal a. (a. meningea anterior) przechodzi przez superior orbital fissure (fissura orbitalis superior)
posterior meningeal a. (a. meningea posterior) przechodzi przez foramen ovale
anterior meningeal a. (a. meningea anterior) jest gałęzią anterior ethmoidal a. (a. ethmoidalis anterior)
posterior meningeal a. (a. meningea posterior) jest gałęzią ascending pharyngeal a. (a. pharyngea ascendens)
middle meningeal a. (a. meningea media) jest gałęzią maxillar a. (a. maxillaris)
anterior meningeal a. (a. meningea anterior) jest gałęzią anterior ethmoidal a. (a. ethmoidalis anterior)

Powiązane tematy

#kolos #baza #sum #oun

Inne tryby