Fiszki: [BIOCHEMIA] Wejściówka 19: Barwniki żółciowe i porfiryny

Strona 1

Co badamy w teście 2 linii w ostrej porfirii skórnej?
Pokaż odpowiedź
Biliwerdyna to
Pokaż odpowiedź
Oksygenaza hemowa
Pokaż odpowiedź
Zespół Dubin Johnsona
Pokaż odpowiedź
Porfiria skórna późna - jaki enzym?
Pokaż odpowiedź
Ostra porfiria przerywana - jaki enzym? (wersja na "d")
Pokaż odpowiedź
Podaj wyjściowe składowe do syntezy hemu
Pokaż odpowiedź
Hiperbilirubinemia to stężenie bilirubiny powyżej [mg%]
Pokaż odpowiedź
W żółtaczce hemolitycznej oporność osmotyczna
Pokaż odpowiedź
Jaki jest test przesiewowy I linii, gdy mamy objawy nadwrażliwości na światło?
Pokaż odpowiedź
Syntaza ALA
Pokaż odpowiedź
Żółtaczka cholestatyczna
Pokaż odpowiedź
Ilość albuminy związanej z bilirubiną to? [mg%]
Pokaż odpowiedź
Jakiego enzymu/białka defekt w: [pełna nazwa]
Pokaż odpowiedź
Jak dzielimy porfirie? Na [w... i ...]
Pokaż odpowiedź
Bilirubina w krwi
Pokaż odpowiedź
Objawy protoporfirii erytropoetycznej
Pokaż odpowiedź
β-glukuronidazy to
Pokaż odpowiedź
Podaj normy dla bilirubiny całkowitej i bezpośredniej w surowicy krwi:
Pokaż odpowiedź
Poziom bilirubiny niesprzężonej w żółtaczce hemolitycznej
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: