Fiszki

Chemia życia: związki organiczne

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 4274 razy
Cukier gromadzony w wątrobie i mięśniach szkieletowych
glikogen
Buduje ściany komórkowe grzybów oraz pancerzyki stawonogów
chityna
Tłuszcze są nierozpuszczalne w wodzie o czym decyduje zmniejszona ilość...
tlenu
Trójwęglowy alkohol o trzech grupach hydroksylowych
Glicerol
Glicerol + dwie reszty kw. tłuszczowych to
diacyloglicerol
Zamiast glicerolu mają resztę kwasu fosforowego i związane są z azotem
fosfolipidy
Glicerol łączy się z kw. tłuszczowymi wiązaniami...
estrowymi
Nieznaczne różnice w rozkładzie ładunków elektrycznych są przyczyną przyciągania się sąsiednich cząsteczek ,co określa się jako oddziaływanie ...
van der Waalsa
tłuszcze zawierające jedno podwójne wiązanie nazywa się
jednonienasyconymi
Dzięki charakterowi amfipatycznemu tworzą dwuwarstwowe błony
fosfolipidy
Jak się nazywa barwnik wzrokowy, który jest pochodną vit. A?
retinal
Jak nazywa się pomarańczowy barwnik roślinny?
Karoten
Są zbudowane z czterech połączonych pierścieni, z których czwarty ma pięć atomów węgla
steroidy
Przyporządkuj
Cholesterol
składnik zwierzęcych błon cytoplazmatycznych
Hormony steroidowe
regulują określone ogniwa metabolizmu w komórkach kręgowców, owadów i krabów
Siarka
biosyntetyzuje chlorofil
Aminokwasy egzogenne
muszą być pobierane z pożywienia
Aminokwasy endogenne
organizm sam je syntetyzuje
Charakter amfoteryczny
jednocześnie kwaśny i zasadowy
Charakter amfipatyczny
jednocześnie hydrofilowy i hydrofobowy
Enzymy
cząsteczki przyśpieszające przebieg reakcji chemicznych w organiźmie
Glicyna
najprostszy aminokwas
Aktyna
kurczliwe białko występujące w postaci fibrylarnej lub globularnej
Ile aminokwasów wchodzi w skład białek?
20