Fiszki

Chemia życia: związki organiczne

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 4155 razy
Enancjomery to...
lustrzane odbicia
W skład węglowodanów wchodzą atomy:
C, H, O
C, H, O, N, S
C, H, N
C, H
C, H, O
Monosacharyd najobficiej występujący w przyrodzie
glukoza
Sześciowęglowe cukry nazywa się
heksozami
W aldozach grupa karbonylowa znajduje się na
środku łańcucha
początku łańcucha
końcu łańcucha
końcu łańcucha
Ryboza i deoksyryboza są
heksozami
pentozami
pentozami
sacharoza + woda =
glukoza + fruktoza
Cukier mleczny to inaczej
laktoza
skrobia to
disacharyd
monosacharyd
polisacharyd
polisacharyd
Skrobia jest zbudowana z reszt alfa-glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi, magazynowana jest w organellach zwanych...
leukoplastami
Jaki odczyn ma woda?
obojętny
Zaznacz właściwości wody
Doskonały rozpuszczalnik tłuszczy
Cząstki wody wiążą się przez wiązania kapilarne
Ma duże napięcie powierzchniowe
Kąt pomiędzy wodorami w budowie wody wynosi 120 stopni
Ma wysokie ciepło właściwe
Lód ma większa objętość od stanu ciekłego
Ma duże napięcie powierzchniowe
Ma wysokie ciepło właściwe
Lód ma większa objętość od stanu ciekłego
Produkt przemian metabolicznych
woda metaboliczna
Przyporządkuj
Kohezja
wzajemne przyciąganie się cząstek wody między sobą
Adhezja
przyciąganie się wody przez powierzchnię obdarzoną ładunkiem elektrycznym
Mikroelementy
Fe, F, I
Makroelementy
C, H, O, Ca, K, Na, Mg, N, S, P
wapń
odpowiada za proces krzepnięcia krwi, budulec kości i zębów
potas i sód
występuje w płynach ustrojowych
fosfor
budulec ścian komórkowych oraz DNA
Dlaczego celuloza jest niestrawialna dla zwierząt (pomijając krowy)
ponieważ ma wiązania beta-1-4
ponieważ ma wiązania alfa-1-4
ponieważ ma wiązania beta-1-4