Pytania i odpowiedzi

Chemia życia: związki organiczne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 43 Rozwiązywany: 4155 razy
Pytanie 1
Enancjomery to...
lustrzane odbicia
Pytanie 2
W skład węglowodanów wchodzą atomy:
C, H, O
Pytanie 3
Monosacharyd najobficiej występujący w przyrodzie
glukoza
Pytanie 4
Sześciowęglowe cukry nazywa się
heksozami
Pytanie 5
W aldozach grupa karbonylowa znajduje się na
końcu łańcucha
Pytanie 6
Ryboza i deoksyryboza są
pentozami
Pytanie 7
sacharoza + woda =
glukoza + fruktoza
Pytanie 8
Cukier mleczny to inaczej
laktoza
Pytanie 9
skrobia to
polisacharyd
Pytanie 10
Skrobia jest zbudowana z reszt alfa-glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi, magazynowana jest w organellach zwanych...
leukoplastami
Pytanie 11
Jaki odczyn ma woda?
obojętny
Pytanie 12
Zaznacz właściwości wody
Ma duże napięcie powierzchniowe
Lód ma większa objętość od stanu ciekłego
Ma wysokie ciepło właściwe
Pytanie 13
Produkt przemian metabolicznych
woda metaboliczna
Pytanie 14
Przyporządkuj
Kohezja
wzajemne przyciąganie się cząstek wody między sobą
Adhezja
przyciąganie się wody przez powierzchnię obdarzoną ładunkiem elektrycznym
Mikroelementy
Fe, F, I
Makroelementy
C, H, O, Ca, K, Na, Mg, N, S, P
wapń
odpowiada za proces krzepnięcia krwi, budulec kości i zębów
potas i sód
występuje w płynach ustrojowych
fosfor
budulec ścian komórkowych oraz DNA
Pytanie 15
Dlaczego celuloza jest niestrawialna dla zwierząt (pomijając krowy)
ponieważ ma wiązania beta-1-4