Fiszki

Finanse 5

Pytanie 1
Składka płacona przez Polskę do budżetu UE składa się z następujących części:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Kiedy wpływ gotówki nie jest dochodem sektora publicznego?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Saldo
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Saldo pierwotne
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Dochody niepodatkowe sektora publicznego to:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Struktura dochodów podatkowych :
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Podatki progresywne i regresywne:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
VAT
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Harmonizacja podatków w UE:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Alternatywy dla dochodów podatkowych jako źródło finansowania potrzeb sektora publicznego:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Deficyt i dług
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
Krzywa dochodowości
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Pasywa bilansu banku centralnego to między innymi
Pokaż odpowiedź
Pytanie 14
Aktywa bilansu banku centralnego to między innymi
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Bank Centralny
Pokaż odpowiedź
Pytanie 16
W UE krajowe banki centralne mają zakaz:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 17
Stabilność cenowa:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 18
Dobre/Złe czasy
Pokaż odpowiedź
Pytanie 19
22.Trzy sformułowania są prawdziwe a jedno fałszywe. Proszę o wskazanie fałszywego.
Pokaż odpowiedź
Pytanie 20
Podatki
Pokaż odpowiedź
Pytanie 21
Podatki 2
Pokaż odpowiedź
Pytanie 22
Podatki 3
Pokaż odpowiedź
Pytanie 23
Budżet UE
Pokaż odpowiedź
Pytanie 24
dochód/wydatek/rozchód budżetu
Pokaż odpowiedź
Pytanie 25
Bank centrany 2
Pokaż odpowiedź