Test: Wyrażenia przyimkowe na S, T

Test składa się ze zdań w których należy podać odpowiedni przyimek w języku angielskim.

Ćwiczenie ze słówek języka angielskiego. Zawiera 23 słówek.