Test: Wyrażenia przyimkowe na E

Test składa się ze zdań w których należy podać odpowiedni przyimek w języku angielskim.

12 pytań Język angielski klaudyna

Materiały powiązane z testem: