Test: Wyrażenia przyimkowe na A i B

Test składa się ze zdań w których należy podać odpowiedni przyimek w języku angielskim.

27 pytań Język angielski klaudyna

Materiały powiązane z testem: