Test: Wyrażenia przyimkowe na M, N, O

Test składa się ze zdań w których należy podać odpowiedni przyimek w języku angielskim.

Ćwiczenie ze słówek języka angielskiego. Zawiera 15 słówek.