Test: Wyrażenia przyimkowe na P

Test składa się ze zdań w których należy podać odpowiedni przyimek w języku angielskim.

17 pytań Język angielski klaudyna

Materiały powiązane z testem: