Test: Wyrażenia przyimkowe na I, K, L

Test składa się ze zdań w których należy podać odpowiedni przyimek w języku angielskim.

16 pytań Język angielski klaudyna

Materiały powiązane z testem: