budowa atomu, test z chemii

powtórzenie wiadomości Test gimnazjalny z chemii.

Chemia. Test składa się z 4 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "budowa atomu".

Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
14
#alkany #szeregi #homologiczne #weglowodory
Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
Chemia, Gimnazjum
12
#chemia #budowaatomu #atom #jadroatomowe #protony #neutrony #elektrony #elektrony #walencyjne #liczbaatomowa #liczbamasowa #pierwiastek #chemiczny.
Na podstawie książki Chemia nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
15
#alkeny #alkiny #szeregi #homologiczne
Ten test sprawdza znajomość budowy witamin
Chemia, Ogólny
13
#witaminy #budowa
I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.
Chemia, Gimnazjum
17
#chemia #atom #izotop #wiazanie #konfiguracja #elektronowa

Pytania zawarte w teście