budowa atomu, fiszki z chemii

powtórzenie wiadomości

Fiszki, Chemia, Gimnazjum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 0
co to za pierwiastek?
Hel
tlen
P
sód
wodór
Z
A
K
H
Y
argon
F
Obrazek do pytania 0
co to za pierwiastek?
Hel
tlen
P
sód
wodór
Z
A
K
H
Y
argon
F
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Określ parametry dla atomu węgla: (wpisuj liczby bez jednostek)
liczba atomowa, masa atomowa , liczba powłok elektronowych, nazwa łacińska, liczba elektronów walencyjnych
6 12 2 carbon 4
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to za model?
(+13) |2e- |8e- |3e-, (+8) |2e- |6e-, (+20) |2e- |8e- |8e- |2e-, (+18) |2e- |8e- |8e-
Al O Ca Ar
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Połącz pojęcia z definicjami
liczba atomowa
Połącz pojęcia z definicjami
Liczba protonów w jądrze atomu