Test z historii sztuki

Starożytny Egipt - Dzieła

Rozpoznaj dzieła starożytnego Egiptu.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 2305 razy