Test z historii

Dynastie Egipskie

Test wiedzy o dynastiach egipskich w starożytności.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 1211 razy