Elektronika i Elektrotechnika, test z fizyki

Elektronika i elektrotechnika u pana profesora Giżewskiego Test dla studentów z fizyki. Test składa się z 13 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Elektronika i Elektrotechnika"

1) Silnik elektryczny indukcyjny to silnik zasilany:
2) Jeżeli w trójfazowej sieci energetycznej U=115V jest wartością skuteczną napięcia każdej z faz, to wartości średnie napięcia międzyfazowego wynoszą:
3) Jeżeli w trójfazowej sieci energetycznej U=230V jest wartością skuteczną napięcia każdej z faz to wartość maksymalna napięcia międyfazowego wynosi:
4) W trójfazowej sieci energetycznej skonfigurowanej w gwiazdę napięcie dla poszczególnych faz przesunięte jest między sobą o kąt fazowy:
5) W trójfazowej sieci energetycznej skonfigurowanej w trójkąt, napięcie dla poszczególnych faz przesunięte jest między sobą o kąt fazowy:
6) Silnik trójfazowy połączony w gwiazdę pobiera moc:
7) Silnik elektryczny trój fazowy połączony w trójkąt pobiera moc:
8) Przetwornik analogowo-cyfrowy przekazuje sygnał z którkim odstępem czasowym t =100ms. Poprawne odczytanie sygnału jest możliwe, jeżeli najwyższa istotna harmoniczna spełnia warunek:
9) 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy generuje napięcie w przedziale (0V=Umax) ziarno przetwornik wynosi 1mV. Zakres przetwarzania wynosi Umax:
10) Z jaką częstotliwością należy próbkować sygnał, jeżeli jego okres T=20ms, a n=7 jest jego najwyższą istotną harmoniczną
11) Częstotliwość graniczna filtru to częstotliwość, przy której:
12) Głównym zadaniem zabezpieczenia różnicowo-prądowego jest:
13) Idealny wzmacniacz opracyjny charakteryzuje się współczynnikiem k:

Powiązane z testem: