Das ist Deutsch kompakt 1 rozdział 2 (f- rodzajniki określone nieokreślone przeczące), test z języka niemieckiego

powtórzenie Test gimnazjalny z języka niemieckiego. Test składa się z 9 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Das ist Deutsch kompakt 1 rozdział 2 (f- rodzajniki określone nieokreślone przeczące)"

1) podaj zaimki określone
2) Do podanych rodzajników określonych dopisz odpowiadające im nieokreślone
3) do podanych rodzajników nieokreślonych dopisz takie używane w przeczeniach żaden żadna itd
4) przetłumacz zwroty
5) przetłumacz zwroty
6) poinformuj że coś jest lub czegoś nie ma
7) To jest okno a nie drzwi.
8) przetłumacz zdanie: To nie jest (żaden) ...
9) Odmień przez osoby czasownik sein {być}