Test wiedzy

Sprawdzian: Jan Kochanowski

Biografia Jana Kochanowskiego, najważniejsze wiadomości! Test sprawdza znajomość z zakresu życia i twórczości poety.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 49625 razy