Test biograficzny

Sprawdzian: Jan Kochanowski

Opis testu

Biografia Jana Kochanowskiego, najważniejsze wiadomości! Test sprawdza znajomość z zakresu życia i twórczości poety.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Sprawdzian: Jan Kochanowski znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Kiedy urodził się Jan Kochanowski ?
Pytanie 2:
Kochanowski był wybitnym poetą epoki...
Pytanie 3:
Kochanowski był nazywany:
Pytanie 4:
Kochanowski był synem...
Pytanie 5:
W 1574 Kochanowski osiedlił się w :
Pytanie 6:
Dzieła Kochanowskiego to:
Pytanie 7:
Kochanowski rozpoczął studia na
Pytanie 8:
Podaj rok śmierci Jana Kochanowskiego