Test biograficzny

Sprawdzian: Jan Kochanowski

Opis testu

Biografia Jana Kochanowskiego, najważniejsze wiadomości! Test sprawdza znajomość z zakresu życia i twórczości poety.

Inne tryby testu