Jan Kochanowski, test online. Biografia.

Biografia Jana Kochanowskiego, najważniejsze wiadomości! Test wiedzy online biograficzny. Test składa się z 8 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Jan Kochanowski"

1) Kiedy urodził się Jan Kochanowski ?
2) Kochanowski był wybitnym poetą epoki...
3) Kochanowski był nazywany:
4) Kochanowski był synem...
5) W 1574 Kochanowski osiedlił się w :
6) Dzieła Kochanowskiego to:
7) Kochanowski rozpoczął studia na
8) Podaj rok śmierci Jana Kochanowskiego

Powiązane z testem: