Pytania i odpowiedzi

Sprawdzian: Jan Kochanowski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Biografia Jana Kochanowskiego, najważniejsze wiadomości! Test sprawdza znajomość z zakresu życia i twórczości poety.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 38958 razy
Pytanie 1
Kiedy urodził się Jan Kochanowski ?
1530
Pytanie 2
Kochanowski był wybitnym poetą epoki...
renesansu
Pytanie 3
Kochanowski był nazywany:
ojcem poezji polskiej
Pytanie 4
Kochanowski był synem...
Piotra i Anny
Pytanie 5
W 1574 Kochanowski osiedlił się w :
Czarnolesie
Pytanie 6
Dzieła Kochanowskiego to:
Odprawa posłów greckich
Treny
Fraszki
Pieśni
Pytanie 7
Kochanowski rozpoczął studia na
Akademii Krakowskiej
Pytanie 8
Podaj rok śmierci Jana Kochanowskiego
1584

Powiązane tematy

#kochanowski #biografia