Test wiedzy o C++

Pytanie 1
W języku C++ znakiem "#" rozpoczyna się:
Pytanie 2
Instrukcja złożona zawarta jest w nawiwsach:
Pytanie 3
Instrukcje warunkowe można:
Pytanie 4
Twórcą C++ jest:
Pytanie 5
Typ danych całkowitych to:
Dalej