Test wiedzy o C++

Test ma za zadanie sprawdzenie wiedzy na temat programu C++ na poziomie liceum.

10 pytań Strona 1 Magdalenaaa_
W języku C++ znakiem "#" rozpoczyna się:
dyrektywa preprocesora
deklaracje typów danych
deklaracje zmiennych globalnych
Instrukcja złożona zawarta jest w nawiwsach:
{}
[]
()
Instrukcje warunkowe można:
obie odpowiedzi
zagnieżdżać
stopniować
Twórcą C++ jest:
Bjorne Struostrup
Alonzo Church
Dannis Ritchi
Typ danych całkowitych to:
int
float
char
Dalej
Pozostała 1 strona