Powtórzenie: Test wiedzy o C++

Powtórzenie ma za zadanie sprawdzenie wiedzy na temat programu C++ na poziomie liceum.

Informatyka, powtórzenie. 10 pytań.

W języku C++ znakiem "#" rozpoczyna się:
dyrektywa preprocesora
Instrukcja złożona zawarta jest w nawiwsach:
{}
Instrukcje warunkowe można:
obie odpowiedzi
Twórcą C++ jest:
Bjorne Struostrup
Typ danych całkowitych to:
int
Inkrementacja jest oznaczana jest operatorem
++
Poprzez wykonanie jakiej instrukcji funkcja zwraca wynik działania?
return
Dyrektywa definiuje
identyfikator i ciąg znaków
Dyrektywy procesora są instrukcjami dla:
kompilatora
Przy stosowaniu dyrektywy #include nazwa pliku źródłowego musi znajdować się w:
cudzysłowiu " " i między znakami < >

Tagi

#C++

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.