C ++ dla ambitnych :)

Pytanie 1
Są nimi polecenia podawane dla procesora, które sterują jego zachowaniem
Pytanie 2
Składowa to:
Pytanie 3
Konstruktor służy do:
Pytanie 4
Daje nam możliwość wykorzystania nowych klas w oparciu o stare klasy
Pytanie 5
Przypisuje wartość zmiennej
Dalej