Powtórzenie: C ++ dla ambitnych :)

powtórzenie z C++

Informatyka, powtórzenie. 10 pytań.

Są nimi polecenia podawane dla procesora, które sterują jego zachowaniem
Picture 0
dyrektywy
Składowa to:
Picture 1
element klasy
Konstruktor służy do:
Picture 2
inicjalizacji właściwości
Daje nam możliwość wykorzystania nowych klas w oparciu o stare klasy
Picture 3
dziedziczenie
Przypisuje wartość zmiennej
Picture 4
=
Jaka instrukcja pozwala pobieranie danych z klawiatury? Instrukcja...
Picture 5
cin
Od jakiej liczby zaczynamy numeracje miejsc tablicowych?
Picture 6
0
Jaka funkcja pozwala na wykonanie określonej instrukcji, pewną określoną liczbę razy?
Picture 7
pętla
Typy zmiennych to (wielokrotny wybór) :
Picture 8
int
unsigned int
char
Główna funkcja języka C++ to:
Picture 9
main

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.