Klasycyzm i czasy stanisławowskie test

Klasycyzm i czasy stanisławowskie, test z historii sztuki

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą klasycyzmu.

57 pytań Historia sztuki minika13