Historia sztuki - pojęcia test

Historia sztuki - pojęcia, test z historii sztuki

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą pojęć z historii sztuki

18 pytań Historia sztuki gosiaka