Test z języka angielskiego

cechy charakteru i uczucia- przymiotniki

test sprawdza znajomość słówek dotyczących opisu cech charakteru
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 5884 razy