Test z języka angielskiego

Personality traits -bardzo bogaty bank słów-verbs, idioms

angielskie słówka, personality verbs and idioms, na podstawie PONS, słownika IBIS, książek LONGMAN oraz książki English File Advanced 3rd edition wydawnictwa Oxford
Ilość pytań: 209 Rozwiązywany: 5406 razy