Fiszki

Biblia - przekłady

Test w formie fiszek Biblia, przekłady Biblii.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 6360 razy
,,Dzieło 6 dni" to inaczej
hexaemeron
Stworzenie z niczego (łac.)
creatio ex nihilo
Jahwe to
Miejsce
Niebo
ten, który istnieje
Słowo
ten, który istnieje
Szamajin, jedno z określeń Boga w Biblii, oznacza
Miejsce
Niebo
Słowo
ten, który istnieje
Niebo
,,Adonaj" oznacza
Bóg
ten, który istnieje
Słowo
Pan
Pan
Liczba ksiąg Starego Testamentu uznawana przez protestantów to
46
36
39
24
39
Ks. Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa tworzą
Pięcioksiąg
Która Ewangelia jest najmłodsza?
Mateusza
Marka
Łukasza
Jana
Jana
Trzy języki, w których powstały oryginalne teksty Biblii, to
grecki, hebrajski, łaciński
aramejski, hebrajski, łaciński
aramejski, hebrajski, grecki
aramejski, hebrajski, grecki
Najdawniejszy przekład ST na język grecki to
Septuaginta
Wulgata to przekład autorstwa świętego
Hieronima
Ambrożego
Augustyna
Tomasza z Akwinu
Hieronima
Najstarszy z polskich przekładów psalmów to
psałterz puławski
psałterz floriański
psałterz Dawidów
psałterz floriański
Psałterz puławski obecnie znajduje się w
Muzeum Narodowym
Bibliotece Czartoryskich
Bibliotece Jagiellońskiej
Bibliotece Jagiellońskiej
Trójjęzyczny jest psałterz
puławski
Dawidów
floriański
floriański
Który psałterz został dedykowany Piotrowi Myszkowskiemu?
Dawidów
puławski
floriański
Dawidów
Pierwsza Biblia wydana drukiem po polsku to Biblia
Wujka
nieświeska
Leopolity
brzeska
gdańska
Leopolity
Szymon Budny, pisarz i teolog ariański, odpowiedzialny jest za przekład zwany Biblią
brzeską
gdańską
nieświeską
nieświeską
W średniowieczu dominującą interpretacją Biblii była interpretacja
moralna
dosłowna
anagogiczna
alegoryczna
alegoryczna
Biblijny utwór poetycki o charakterze modlitewno- hymnicznym to
psalm
,,Marność nad marnościami i wszystko marność" to po łacinie
vanitas vanitatum et omnia vanitas

Powiązane tematy

#biblia #st #nt #stary #nowy #testament #bog

Inne tryby