Fiszki

Biblia - przekłady

Test w formie fiszek Biblia, przekłady Biblii.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 5887 razy
,,Dzieło 6 dni" to inaczej
hexaemeron
Stworzenie z niczego (łac.)
creatio ex nihilo
Jahwe to
Miejsce
Niebo
Słowo
ten, który istnieje
ten, który istnieje
Szamajin, jedno z określeń Boga w Biblii, oznacza
Słowo
Niebo
Miejsce
ten, który istnieje
Niebo
,,Adonaj" oznacza
Pan
ten, który istnieje
Słowo
Bóg
Pan
Liczba ksiąg Starego Testamentu uznawana przez protestantów to
36
24
46
39
39
Ks. Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa tworzą
Pięcioksiąg
Która Ewangelia jest najmłodsza?
Mateusza
Marka
Jana
Łukasza
Jana
Trzy języki, w których powstały oryginalne teksty Biblii, to
aramejski, hebrajski, łaciński
grecki, hebrajski, łaciński
aramejski, hebrajski, grecki
aramejski, hebrajski, grecki
Najdawniejszy przekład ST na język grecki to
Septuaginta
Wulgata to przekład autorstwa świętego
Augustyna
Hieronima
Tomasza z Akwinu
Ambrożego
Hieronima
Najstarszy z polskich przekładów psalmów to
psałterz floriański
psałterz puławski
psałterz Dawidów
psałterz floriański
Psałterz puławski obecnie znajduje się w
Bibliotece Jagiellońskiej
Muzeum Narodowym
Bibliotece Czartoryskich
Bibliotece Jagiellońskiej
Trójjęzyczny jest psałterz
puławski
floriański
Dawidów
floriański
Który psałterz został dedykowany Piotrowi Myszkowskiemu?
Dawidów
floriański
puławski
Dawidów

Powiązane tematy

#biblia #st #nt #stary #nowy #testament #bog

Inne tryby