Alles Klar - Kapitel 13, fiszki z języka niemieckiego

Test wiedzy ze słówek języka niemieckiego z zakresu Alles Klar, rozdział 13.

Fiszki, Język niemiecki, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
angażować się w obronę praw prześladowanych, dyskryminowanych
sich fUr die Rechte verfolgter, diskriminierter Menschen engagieren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
fragment, wyjście
der Auszug
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
uciekać, zbiec
flUchten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jestem skłonny uważać, że
Ich neige zu der Ansicht, dass
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
przyczyniać się do czegoś
einen Beitrag zu etw. leisten
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wpływać na
auswirken sich auf
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
nagroda, cena
der Preis
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
zasługujący na uwagę, imponujący, znaczący
bemerkenswert
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
długoterminowy
langfristig
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
należący do dnia codziennego
zum tAglichen Leben gehOren
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
aklimatyzować się
sich einleben
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ogólnokrajowy
bundesweit
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wstawiać się za kimś
sich fUr jdn einsetzen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
dlaczego nie?
wieso nicht?
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
żądanie równouprawnienia
die Forderung nach Gerechtigkeit
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wzorcowy, przykładny
beispielhaft
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
żyć w innej kulturze
in einer anderen Kultur leben
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
szukać nowych perspektyw zawodowych
nach neuen beruflichen Perspektiven suchen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
szansa na zdobycie wykształcenia
die Ausbildungsschance
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
udzielać lekarskiej, finansowej, materialnej, humanitarnej pomocy
Arztliche, finanzielle, materielle, humantAre Hilfe leisten