Renesans i Barok - dzieła test

Renesans i Barok - dzieła, test z historii sztuki

Test z wiedzy o artystach oraz dziełach renesansu i baroku. Obejmuje zakres wiedzy gimnazjum.

7 pytań Historia sztuki aleksnadraw