Test z geografii

Pasma Górskie Mapa

Najważniejsze pasma górskie, ma mapie
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 8274 razy