Test z chemii

Wzory i nazwy soli

Jak są zbudowane sole i jak się nazywają
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 78144 razy