Pytania i odpowiedzi

Wzory i nazwy soli

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Jak są zbudowane sole i jak się nazywają
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 78581 razy
Pytanie 1
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu węglowego?
węglany
Pytanie 2
Siarczki, bromki, jodki, fluorki, chlorki to nazwy soli pochodzących od :
Kwasów beztlenowych
Pytanie 3
Węglany, fosforany, azotany, siarczany IV, siarczany VI, azotany III to nazwy soli pochodzących od:
Kwasów tlenowych
Pytanie 4
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu siarkowego VI?
Siarczany VI
Pytanie 5
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu fosforowego V?
fosforany V
Pytanie 6
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu chlorowodorowego (solnego)?
chlorki
Pytanie 7
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu siarkowodorowego ?
siarczki
Pytanie 8
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu azotowego V?
Azotany V
Pytanie 9
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu bromowodorowego?
Bromki
Pytanie 10
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu azotowego III?
Azotany III
Pytanie 11
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu chlorowego VII?
Chlorany VII
Pytanie 12
Jaką końcówkę w nazwie mają sole pochodzące od kwasów beztlenowych?
- ek
Pytanie 13
Jak nazywają się sole pochodzące od kwasu siarkowego IV?
Siarczany IV
Pytanie 14
Azotan V potasu to sól pochodząca od kwasu
azotowego V
Pytanie 15
Chlorek baru to sól pochodząca od kwasu
Solnego
Pytanie 16
Siarczan VI wapnia to sól pochodząca od kwasu
Siarkowego VI
Pytanie 17
Fosforan V litu to sól pochodząca od kwasu:
FosforowegoV
Pytanie 18
Węglan amonu to sól pochodząca od kwasu
Węglowego
Pytanie 19
Siarczan IV glinu to sól pochodząca od kwasu
SiarkowegoIV
Pytanie 20
Azotan III srebra to sól pochodząca od kwasu
Azotowego III