Test z Geografii

Geografia maturalna

Pytanie 1
Twórca nowożytnej geografii fizycznej, wprowadził termin "pomnik przyrody"
Pytanie 2
Linie jednakowych głębokości pod poziomem morza to:
Pytanie 3
Najniższy punkt stery niebieskiej, wyznaczony przez pionową linię poprowadzoną od obserwatora to:
Pytanie 4
22 XII promienie słoneczne padają prostopadle na:
Pytanie 5
Konsekwencjami ruchu OBROTOWEGO Ziemi są:
Pytanie 6
Najważniejsza skamieniałość przewodnia mezozoiku
Dalej