Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie, test z geografii

Takie małe przygotowanko do sprawdzianu w 2 klasie gimnazjum. Powodzenia Test gimnazjalny z geografii. Test składa się z 17 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie"

1)
Jaką powierzchnię ma Afryka? ( podaj tylko liczbę, w mln km kwadratowych)
2) Z jakiej orogenezy pochodzą góry Przylądkowe i góry Smocze? A z jakiej góry Atlas
3) Jak płyną rzeki w klimacie podrównikowym?
4) Przez co jest zaburzony układ klimatów i stref roślinności?
5) Jaki to klimat?

Na tych obszarach rośnie makia, typowymi glebami dla tego obszaru są gleby cynamonowe.
6) Ile osób zamieszkiwało Afrykę w 2009 roku?
7) Co określa HDI?
8) Co uprawia się między innymi w Afryce ?
9) Jak nazywa się połączenie rasy żółtej i czarnej?
10) Jakie religie są wyznawane w Egipcie (głównie)?
11) Ile procent Egiptu zajmują tereny pustynne?
12) Co przynosi największe dochody Egiptowi
13) Czy Egipt zaspokaja potrzeby żywnościowe społeczeństwa?
14) Co uprawia się w Egipcie? ( przynajmniej 3 rzeczy)
15) Ile kilometrów kwadratowych ma RPA
16) W obrębie jakiej platformy i tarczy leży RPA?
17) Ile procent ludności RPA stanowi biała rasa ludzka?

Powiązane z testem: