Pytania i odpowiedzi

Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Takie małe przygotowanko do sprawdzianu w 2 klasie gimnazjum. Powodzenia
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 2099 razy
Pytanie 1

Jaką powierzchnię ma Afryka? ( podaj tylko liczbę, w mln km kwadratowych)
30.3
Pytanie 2
Z jakiej orogenezy pochodzą góry Przylądkowe i góry Smocze? A z jakiej góry Atlas
smocze i przylądkowe - hercyńska, atlas - alpejska
Pytanie 3
Jak płyną rzeki w klimacie podrównikowym?
okresowo
Pytanie 4
Przez co jest zaburzony układ klimatów i stref roślinności?
Przez góry i prądy morskie
Pytanie 5
Jaki to klimat?

Na tych obszarach rośnie makia, typowymi glebami dla tego obszaru są gleby cynamonowe.
podzwrotnikowy śródziemnomorski
Pytanie 6
Ile osób zamieszkiwało Afrykę w 2009 roku?
990 milionów
Pytanie 7
Co określa HDI?
długość trwania życia
dostęp do szkół/nauki
analfabetyzm
Pytanie 8
Co uprawia się między innymi w Afryce ?
bataty
proso
Pytanie 9
Jak nazywa się połączenie rasy żółtej i czarnej?
zambosi
Pytanie 10
Jakie religie są wyznawane w Egipcie (głównie)?
Islam
Pytanie 11
Ile procent Egiptu zajmują tereny pustynne?
97%
Pytanie 12
Co przynosi największe dochody Egiptowi
eksploatacja, eksport ropy naftowej i gazu ziemnego
Pytanie 13
Czy Egipt zaspokaja potrzeby żywnościowe społeczeństwa?
nie
Pytanie 14
Co uprawia się w Egipcie? ( przynajmniej 3 rzeczy)
kukurydza, ryż, pszenica, bawełna
Pytanie 15
Ile kilometrów kwadratowych ma RPA
1219,9 tys
Pytanie 16
W obrębie jakiej platformy i tarczy leży RPA?
platformy prekambryjskiej i tarczy krystalicznej
Pytanie 17
Ile procent ludności RPA stanowi biała rasa ludzka?
10%

Powiązane tematy